מצודות על ישעיהו מז ו

<< מצודות על ישעיהו • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"קצפתי" - כאשר קצפתי על עמי ומסרתים בידך לא רחמת עליהם ואף על זקן מאד הכבדת העול

מצודת ציון

"חללתי" - מלשון חולין וגנאי