מצודות על ישעיהו מז י

<< מצודות על ישעיהו • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"אני ואפסי עוד" - אני מצאתי חכמה ואין עוד זולתי

"חכמתך ודעתך" - מה שהיית חכם ובעל דעה זהו עשה אותך שובב ומורד

"ותבטחי ברעתך" - כל בטחוניך היה בכשפים שהוא רע בעיני ה'

"אין רואני" - כי מעשה הכשפים נעשה בלט וסתר וכאומר וכי אין נראה גם לפני

מצודת ציון

"שובבתך" - ענין מרד והליכה בדרכי הלב מבלי הבחנה וכן משובת פתים (משלי א)