מצודות על ישעיהו לז כח

<< מצודות על ישעיהו • פרק לז >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"ואת התרגזך" - ואף את התרגזך אלי ידעתי

"ושבתך" - ת"י ומיתבך בעצה

מצודת ציון

"התרגזך" - ענין תנועה חרדת המהירות וכן הרגיז ממלכות (לעיל כ"ג)