מצודות על ישעיהו לז א

<< מצודות על ישעיהו • פרק לז
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • לח • 


 

מצודת דוד

"ויתכס" - כסה עצמו בשק דרך צער ואבל