מצודות על ישעיהו לז כד

<< מצודות על ישעיהו • פרק לז >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"מרום קצו" - הוא בית המקדש שהוא מקום הרם והקץ מכל הדברים הנחמדים שיש בעולם

"יער כרמלו" - ר"ל מיטב שבחו וכובד חזקו

"קומת ארזיו" - ר"ל הגבורים

"מרום הרים" - זה הר הבית

"ירכתי לבנון" - בסוף יער הלבנון מקום הארזים הגבוהים

מצודת ציון

"כרמלו" - מקום שדות וכרמים משובחים קרוי כרמל