מצודות על ישעיהו לד טו

<< מצודות על ישעיהו • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"אשה רעותה" - ר"ל אחת עם חברתה

"אך שם" - ר"ל לא מצאו מקום הגון לקבוץ כמו שמה

"קננה קפוז" - שמה תעשה לעצמה קן ומקום מדור ושמה תטיל ביציה ותבקעם להוציא האפרוחים ושמה תקרא בקול להמשיך האפרוחים אליה להסתירם בצלה כדרך העופות

מצודת ציון

"קננה" - ענין מדור כמו קן צפור (דברים כב)

"קפוז" - הוא קפוד האמור למעלה

"ותמלט" - כן נקרא לידת הביצה וכן והמליטה זכר (לקמן סו)

"ודגרה" - כן נקרא קריאת העוף להמשיך אחריו אפרוחיו וכן קורא דגר (ירמיהו יז)

"דיות" - שם מין עוף דיה

"אשה רעותה" - כן דרך המקרא לומר על דברים השוים ואף אם אינו בעל חי כמ"ש בכרובים איש אל אחיו (שמות כה)