מצודות על ישעיהו לד יז

<< מצודות על ישעיהו • פרק לד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"והוא הפיל" - ר"ל נתנה לחלקם כאלו נפל להן בגורל

"חלקתה" - בידו חלק להם בקו המדה והוא ענין מליצה

מצודת ציון

"בקו" - הוא חבל המדה