מצודות על ישעיהו לד א

<< מצודות על ישעיהו • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"צאצאיה" - היוצאים ומתהלכים בה

"לשמוע" - את דברי

"ומלואה" - הבריות הממלאים אותה

מצודת ציון

"הקשיבו" - ענין שמיעה

"תבל" - כן נקראו המקומות המיושבות