מ"ג ישעיהו לג יח


יח. לִבְּךָ יֶהְגֶּה אֵימָה אַיֵּה סֹפֵר אַיֵּה שֹׁקֵל אַיֵּה סֹפֵר אֶת הַמִּגְדָּלִים.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את המגדלים

מנוקד: לִבְּךָ יֶהְגֶּה אֵימָה אַיֵּה סֹפֵר אַיֵּה שֹׁקֵל אַיֵּה סֹפֵר אֶת הַמִּגְדָּלִים.

עם טעמים: לִבְּךָ֖ יֶהְגֶּ֣ה אֵימָ֑ה אַיֵּ֤ה סֹפֵר֙ אַיֵּ֣ה שֹׁקֵ֔ל אַיֵּ֖ה סֹפֵ֥ר אֶת־הַמִּגְדָּלִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"לבך יהגה אימה" - כשתראה השרים והחכמים של עכו"ם שהיו שליטים בחייהן והרי הם נידונים בגיהנם יהגה לבך אימה ותאמר איה חכמתן וגדולתן של אלו איה שהיה סופר בחייו ושוקל כל דבר חכמה שהיו שואלין ממנו כל עצת מלכות

"איה סופר את המגדלים" - גם הוא דבר מלכות ממונה על בתי המלכות הם וכמה מגדלים צריך לעיר פלוני וכן (תהלים מח) סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה כמה מגדלים היא צריכה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק"לבך יהגה אימה", ותירא מאד מפני סנחריב, כי אז תאמר בלבך "איה ספר" אם חזקיה רוצה להתערב ללחום נגד סנחריב איה הסופר שלו שיספור רוב מחנותיו וצבאיו כמו שהיה למלך אשור ע"ז סופרים מיוחדים לספור ולמנות רובי מחנותיו, "ואיה השקל" המיוחד לשקול הכסף אל האוצרות כמו שצריך למלך גדול כזה, "ואיה ספר מספר המגדלים" אשר משם ילחמו עם האויב, ותפחד בלבך כי לא תראה אצל חזקיהו מכל הכבוד הזה מאומה, ואיך יצליח במלחמה, כן יהגה לבך אימה, אבל בכ"ז אני אומר לך, יבטח לבך. כי.

 

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


מצודת דוד

"לבך יהגה אימה" - לבך שהיה חושב אימה ואומר איה סופר המלך עתה יבוא עלינו ויכתוב המס ואיה שוקל כסף המס מידינו ואיה הסופר את מגדלי העיר והבתים הגבוהים כי לפי מספר המגדלים היה המס

מצודת ציון

"יהגה" - יחשוב כמו והגיון לבי (תהלים יט)

"אימה" - פחד

"שוקל" - מלשון משקל