מצודות על ישעיהו כז י

<< | מצודות על ישעיהופרק כ"ז • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"שם" - במקום העיר הבצורה ירעה עגל וירבץ שמה ויכלה ענפי האילנות אשר יגדלו שמה

"כי עיר בצורה" - כי בעשות זאת אז העיר הבצורה היא כרך גדול וגו' תהיה בדד מיושביה והנוה שלו תהיה משולח מישוביה ונעזב מהם כמדבר הנעזב מאנשים וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"בצורה" - מלשון מבצר וחוזק

"בדד" - יחידה מבלי יושביה כמו איכה ישבה בדד (איכה א)

"נוה" - ענין מדור כמו נוה איתן (ירמיהו מט)

"משולח" - מגורש וכן הן ישלח איש את אשתו (שם ג)

"ירבץ" - ענין השכיבה לנוח

"וכלה" - מלשון כליון

"סעיפיה" - ענפיה כמו בסעפותיו קננו (יחזקאל לא)