מצודות על ישעיהו כז א

<< | מצודות על ישעיהופרק כ"ז • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ועל לויתן נחש עקלתון" - הוא משל על אדום שהוא מעוקל במעשיו כמו הלויתן שבעבור רוב ארכו מעקל עצמו במקומות מהים

"התנין אשר בים" - הוא משל על יתר האומות השוכנים באיי הים שאינם לא מאמונתם ולא מהמונם

"יפקוד ה'" - ישגיח להכות בחרבו

"על לויתן נחש בריח" - הוא משל על ישמעאל שהוא מבריח ברוב הישוב מהקצה אל הקצה כמו הלויתן שמבריח את הים מהקצה אל הקצה 

מצודת ציון

"יפקוד" - ענין השגחה

"לויתן" - הוא הדג הגדול שבים וכן תמשוך לויתן בחכה (איוב מ)

"נחש" - הלויתן הוא דומה לנחש

"ברח" - כענין מטה ההושם לסגור השער ומבריח מקצה השער עד קצהו ולכן יקרא הלויתן בריח כי מבריח מקצה הים עד קצהו

"עקלתון" - ענין עקום ועוות כמו ארחות עקלקלות (שופטים ה)

"התנין" - כן נקרא הדג הדומה למראית הנחש וכן את התנינים הגדולים (בראשית א)