מצודות על ישעיהו כז ג

<< | מצודות על ישעיהופרק כ"ז • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"פן יפקוד עליה" - כי פן יהיה נחסר העלים שלה ע"י כמישה לכן אצרנה לילה ויום להשקותה בזמנה ורצה לומר אחוס אף על העלין וכל שכן על הענבים והוא דרך משל לומר אשפיע להם הרבה טובה מגדוליהם ועד קטניהם

"לרגעים אשקנה" - בכל רגע אשקה אותה במי מטר ולא כמו לשעבר שנאמר בה ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר

"אני ה' נוצרה" - מעתה אשמרה לא כמו לשעבר שנאמר בה הסר משוכתו והיה לבער וגו' 

מצודת ציון

"נוצרה" - ענין שמירה כמו נוצר חסד (שמות לד)

"לרגעים" - מלשון רגע

"יפקד" - ענין חסרון כמו כי יפקד מושבך (שמואל א כ)

"עליה" - עלי הגפנים

"אצרנה" - אשמרנה