מצודות על ישעיהו א יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"ונוכחה" - נברר הדברים לדעת מי סרח על מי

"אם יהיו וגו'" - ר"ל וכאשר תודו שהדין עמדי ותשובו לי אז אם יהיו חטאיכם אדומים כשני תולעת יולבנו כשלג ר"ל אכפר על חטאתכם (דימה העון לכתם אדום שהוא צבע חזק ונראה למרחוק ולא יוסר מהר בכבוס)

מצודת ציון

"לכו" - הוא ענין לשון זרוז כמו ועתה לכו ונהרגהו (בראשית לז)והלא לא הלכו אליו

"ונוכחה" - ענין ברור דבר כמו אשר הוכיח ה' (שם כד)

"כשנים" - חוטים צבוע אדום כמו ותולעת שני (שמות כה)

"כתולע" - הוא שם הצבע שצובעים בו אדום