מצודות על ישעיהו א ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"נזרו אחור" - פרשו מהם ללכת לאחור כאדם הממאן לשמוע דברי המדבר אליו

"בנים משחיתים" - מאז היו בני אל חי ונהפכו להיות בנים המשחיתים את דרכם

"זרע מרעים" - מאז היו זרע בירך ה' ונהפכו להיות זרע מרעים

"עם כבד עון" - מאז היו עם קדוש ונהפכו להיות עם כבד עון

"הוי" - הנביא מתאנח וקובל על ישראל שהיו מאז גוי קדוש ונהפכו להיות גוי חוטא

מצודת ציון

"הוי" - המלה הזאת היא ענין קריאה בין לצער בין לשמחה כמו הוי אחי והוי אחות (ירמיהו כב)וכמו הוי ציון המלטי (זכריה ב)

"כבד" - ענין רבוי כמו עמך הכבד הזה (מלכים א' ג)

"מרעים" - רשעים

"נאצו" - הוא מושאל על הבזיון וכן כי נאצו האנשים את מנחת ה' (שמואל א ב')

"נזורו" - ענין הפרשה כמו אשר נזורו מעלי (יחזקאל יד)