מצודות על ירמיהו כג טז


מצודת דוד

"חזון לבם" - מראית לבם ידברו כי לא ראו בנבואה רק בודים מלבם

"מהבלים" - אומרים לכם דברי הבל

"על דברי" - אל דברי

מצודת ציון

"מהבלים" - מלשון הבל

"חזון" - ענין ראיה וע"פ רוב יאמר על מראה הנבואה