מצודות על ירמיהו כג יח


מצודת דוד

"מי הקשיב" - אמנם מי שהקשיב דברו כירמיהו שהקשיב בקול ה' ועשה מצותיו הוא השומע הנבואה ולא הרשעים האלה

"כי מי עמד" - נתן טעם למה לא ישמעו אליהם באמרו כי מי מאלה עמד בסוד ה' לקבל נבואה ומי ראה מראות הנבואה ומי מהם שמע את דברו כי בהיותם רשעים אינם ראויים לנבואה

מצודת ציון

"בסוד" - ר"ל במקום השפעת הנבואה

"הקשיב" - ענין האזנה וקבלה