מצודות על ירמיהו כג א

<< מצודות על ירמיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


 

מצודת דוד

"צאן מרעיתי" - הם ישראל שאני להם לרועה

"הוי רועים" - יש להתאונן על המלכים הרעים אשר במעשיהם מאבדים ומפזרים את העם ללכת גולה בארצות אויביהם  

מצודת ציון

"ומפיצים" - ענין פיזור כמו ויפץ העם (שמות ה)

"מרעיתי" - מלשון מרעה