מצודות על יחזקאל כג ו


מצודת דוד

"לבושי תכלת" - לפי שהיו מלובשים בצבע תכלת והיו פחות וסגנים וכולם היו בחורים חמודים ופרשים ולתוספת ביאור אמר רוכבי סוסים ולא הולכי רגל

מצודת ציון

"תכלת" - שם צבע חשוב

"פחות וסגנים" - ענין שררה