מצודות על יחזקאל ח יח

<< מצודות על יחזקאל • פרק ח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"וקראו באזני" - בעת בוא עליהם משפט הגמול

"וגם אני וגו'" - ר"ל כמו שהם עושים שלא כהוגן כן גם אני אעשה בחמה שלא כהוגן כי לא תחוס וגו'