מצודות על יחזקאל ח טז

<< מצודות על יחזקאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"משתחויתם" - היא מלה מורכבת מהשחתה ומהשתחויה ור"ל היו משחיתים ההיכל לבזותו כי פרעו אחוריהם למולו והתריזו והיו משתחוים לשמש

"כעשרים" - ר"ל עמדו כעשרים וחמשה איש

"פתח היכל ה'" - ר"ל מול פתח ההיכל בחלל העזרה בין האולם ובין המזבח

"אל חצר בית ה' הפנימית" - ר"ל חצר הפנימית של בית ה' והוא עזרת כהנים