מצודות על יחזקאל ח ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"והנה פתח אחד" - ר"ל מצאתי שם פתח אחד פתוחה ללשכה אחת

"חתר נא בקיר" - עתה חפור בקיר במקום החור להרחיב את החור

מצודת ציון

"חתר" - ענין חפירה כמו חתר בחושך בתים (איוב כד)

"נא" - עתה