מצודות על יחזקאל ה טו

<< מצודות על יחזקאל • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"ובתוכחות חמה" - בגמול עונש אביא חמה ולא על חנם

"אני ה' דברתי" - בידי לקיים

"ומשמה" - תהיה לתמהון כולם יתמהו על חורבנה

"לגוים וגו'" - מוסב על כולם חרפה וגדופה וגו'

"בעשותי" - בעת אעשה בך משפט פורעניות אז תהיה חרפה גדופה וגו'

"מוסר" - ייסרו זה את זה עם ירושלים כי יאמרו במוסרם אל תעשו את הרע שלא יבוא עליכם כדרך שבא על ירושלים

"והיתה" - ירושלים תהיה לחרפה ובזיון

מצודת ציון

"וגדופה" - ענין בזיון כמו את מי חרפת וגדפת (ישעיהו לז)

"מוסר" - ענין תוכחה

"ומשמה" - ענין תמהון

"ובתוכחות" - ענין גמול עונש כמו והוכח במכאוב (איוב לג)