מצודות על יחזקאל ה יב

<< מצודות על יחזקאל • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"יפלו סביבותיך" - בעת המלחמה

"לכל רוח אזרה" - אפזר לכל רוח מארבע רוחות העולם ואשלוף החרב מתערה לרדוף אחריהם להכותם במקום גלותם

"שלישיתיך" - שליש עמך ימותו בדבר וברעב בתוכך ירושלים

מצודת ציון

"אזרה" - אפזר

"אריק" - מלשון ריק