מצודות על יהושע כ ד

<< מצודות על יהושע • פרק כ >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • 


מצודת דוד

"ואספו אותו" - עם שלא ידעו שהאמת אתו

"את דבריו" - איך שגג בהרציחה

מצודת ציון

"ואספו" - ענין הכנסה כמו (שופטים יט טו)מאסף אותם