מצודות על יהושע כב כד

<< | מצודות על יהושעפרק כ"ב • פסוק כ"ד | >>
ב • ד • ה • ז • ח • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • לא • לב • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מה לכם ולה'" - כאלו יאמרו מה לכם לה' ומה לה' לכם רצה לומר אין לכם חלק בה' ולא ה' בכם

"לאמר" - עתה מפרשים דבריהם ואומרים כי אמרנו פן לאחר זמן יאמרו בניכם וגו'

"ואם לא" - מוסב למעלה לומר ואם לא עשינו את זאת מחמת דאגה ופחד מדבר אחר אזי ה' הוא יבקש