מצודות על יהושע כב טז

מצודות על יהושע • פרק כב >>
ב • ד • ה • ז • ח • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"למרדכם" - לעשות בזה מרידה בה'

"בבנותכם" - במה שבניתם

"מה המעל" - רצה לומר למה מעלתם בה'

מצודת ציון

"המעל" - החטא ופשע