מצודות על יהושע כב ה

<< מצודות על יהושע • פרק כב
ב • ד • ה • ז • ח • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • לא • לב • לג • לד • 


 

מצודת דוד

"רק" -

"שמרו מאד" - אף אם תרחיקו ממשכן ה'