מצודות על יהושע י ב

<< מצודות על יהושע • פרק י
א • ב • ד • ו • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כד • כז • לז • מ • מב • מג • 


מצודת דוד

"כי עיר גדולה" - ועם כל זה לא עצרו כח להלחם והמסו בזה לב אנשי המלחמה