מצודות על יהושע יג ו

מצודות על יהושע • פרק יג >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • יב • יד • טו • יט • כא • כב • כג • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"כאשר צויתיך" - כמו שכתוב (דברים ג כח) וצו את יהושוע וגו' הוא ינחיל

"הפילה" - הטל הגורל ביניהם על מה שכבר כבשו ועל מה שלא כבשו עדיין וכל שבט יכבוש את חלקו

"אנכי אורישם" - אחרי מותך אני אגרשם לפניהם