מצודות על יהושע יג א

<< מצודות על יהושע • פרק יג >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • יב • יד • טו • יט • כא • כב • כג • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"הרבה מאד" - ולא תוכל לכבוש הכל בחייך

"זקן בא בימים" - זקן יאמר לשון בני אדם המוחש הנראה באדם מלובן השער והקמטת הפנים ולפעמים מקדים לבוא בלא עת ולזה פירש ואמר בא בימים כאומר הנה בא בזמנו לפי הימים