מצודות על יהושע יג ג


מצודת דוד

"והעוים" - המה לא מפלשתים

"לכנעני תחשב" - והלא ארץ הכנעני נתתי לישראל

מצודת ציון

"השיחור" - שם הנהר

"סרני" - ענין שררה