מ"ג יהושע יג ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מן השיחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִן הַשִּׁיחוֹר אֲשֶׁר עַל פְּנֵי מִצְרַיִם וְעַד גְּבוּל עֶקְרוֹן צָפוֹנָה לַכְּנַעֲנִי תֵּחָשֵׁב חֲמֵשֶׁת סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים הָעַזָּתִי וְהָאַשְׁדּוֹדִי הָאֶשְׁקְלוֹנִי הַגִּתִּי וְהָעֶקְרוֹנִי וְהָעַוִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִֽן־הַשִּׁיח֞וֹר אֲשֶׁ֣ר ׀ עַל־פְּנֵ֣י מִצְרַ֗יִם וְעַ֨ד גְּב֤וּל עֶקְרוֹן֙ צָפ֔וֹנָה לַֽכְּנַעֲנִ֖י תֵּחָשֵׁ֑ב חֲמֵ֣שֶׁת ׀ סַרְנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֗ים הָֽעַזָּתִ֤י וְהָֽאַשְׁדּוֹדִי֙ הָאֶשְׁקְלוֹנִ֣י הַגִּתִּ֔י וְהָעֶקְרוֹנִ֖י וְהָעַוִּֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

מִן שִׁיחוֹר דִי עַל אַפֵּי מִצְרַיִם וְעַד תְּחוּם עֶקְרוֹן צִפּוּנָא עַל אַרְעָא כְנַעֲנָאֵי תִּתְמְנִי חַמְשָׁא טוּרְנֵי פְּלִשְׁתָּאֵי עֲזָתָאֵי וְאַשְׁדוֹדָאֵי אַשְׁקְלוֹנָאֵי גִתָּאֵי וְעֶקְרוֹנָאֵי וְעַוָאֵי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מן השיחור" - הוא נילוס הוא נחל מצרים הוא סמוך לתחום מקצוע דרומית מערבית של ארץ ישראל כמו שאמר באלה מסעי (במדבר לד ה) ולמדנו כאן שלא כבש יהושוע בחייו כל מצר הדרומי אלא ממדבר צין הוא ההר החלק העולה שעירה עד הנילוס הוא תחום עזה האמור למעלה מקדש ברנע עד עזה

"ועד גבול עקרון צפונה" - העקרוני יושב על הים ומתפשט לצד הצפון יותר מן האחרים

"לכנעני תחשב" - מארץ הכנעני שנתתי לאברהם הוא

"חמשת סרני פלשתים וגו'" - היא סוף גמר המצר עד הים הגדול שבמערב

"העזתי והאשדודי האשקלוני וגו'" - ששה סרנים הוא מונה ומתחלתן קראן חמשת אמר ר' יונתן (חולין ס ב) אידונריקי שלהם חמשה החשובים חמשה היו שהעוים אינו מונה מן הסרנים החשובים ועוד יש לפרש חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני הם חמשה ועוד נשאר לכבוש ארץ העוים שאינם מן הפלשתים

רבי ישעיה די טראני (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חֲמֵשֶׁת סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים... וְהָעַוִּים" - אומה אחרת היא ואינה מסרני פלישתים.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והעוים" - המה לא מפלשתים

"לכנעני תחשב" - והלא ארץ הכנעני נתתי לישראל

מצודת ציון

"השיחור" - שם הנהר

"סרני" - ענין שררה

<< · מ"ג יהושע · יג · ג · >>