מצודות על יהושע יא כג

מצודות על יהושע • פרק יא
ב • ג • ה • ו • ח • י • יג • טז • יז • כ • כא • כג • 


מצודת דוד

"לשבטיהם" - לכל שבט ושבט חלק לבד

"כמחלקותם" - כפי המחלוקת האמורה למטה

מצודת ציון

"שקטה" - נחה כמו (תהלים עו ט)ארץ יראה ושקטה