מצודות על יהושע יא ו

<< מצודות על יהושע • פרק יא
ב • ג • ה • ו • ח • י • יג • טז • יז • כ • כא • כג • מצודת ציון

"תעקר" - תסיר העיקר כמו (איוב לא יב)וכל תבואתי תשרש ומשפטו תסיר השורש ממקומו ורצה לומר שיכרות הרגלים שהם העיקר והיסוד לבהמה