מצודות על חבקוק א יד

<< מצודות על חבקוק • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"ותעשה אדם" - למה הפקרת לו כל בני אדם כדגי הים שהמה מופקרים לכל וכרמש האדמה שאין מי מושל בו למנעו מיד הבא לקחתו

מצודת ציון

"כרמש" - הם בריות קטנות קצרי הרגל כמו רמש האדמה (בראשית ו)