מצודות על זכריה יא טז

<< | מצודות על זכריהפרק י"א • פסוק ט"ז | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ופרסיהן יפרק" - במקלו ישבר פרסיהן ולא יוכלו ללכת ר"ל לא יחזק הנכשלים ותשושי הכח ואת העשירים ישחית וירדה בם בפרך

"ובשר הבריאה" - את השמנה יהרוג ויאכל בשרה

"הנצבה" - החולה העומדת במקומה ולא תזוז ממקומה לבקש מרעה לא יכלכל אותה במקומה

"הנער" - הטלה הרך בימים ההולכת לאט ונשארת באחורי העדר לא יבקש אותה אנה נשארה

"הנכחדות וגו'" - המוסרות מן העדר ללכת דרך תועה לא יזכור בהם להשיבם אל העדר

"כי הנה אנכי מקים" - ר"ל זה יהיה לרמז שאעמיד רשע בארץ ועל מלכות בית הורדוס יאמר 

מצודת ציון

"לא יפקוד" - לא יזכור

"הנער" - ר"ל הטלה הרך

"הנצבה" - ענין עמידה

"יכלכל" - ענין ספוק הצורך כמו ויכלכל יוסף (בראשית מז)

"הבריאה" - השמנה כמו ועגלון איש בריא (שופטים ג')

"ופרסיהן" - הם כעין מנעלים שברגלי הבהמות כמו פרסות סוסיו (ישעיהו ה')

"יפרק" - ענין שבירה כמו פרק מלאה (נחום ג')