מצודות על זכריה יא ז

<< | מצודות על זכריהפרק י"א • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וארעה" - באלו שתי המקלות רעיתי את הצאן פעם במקל נועם ופעם במקל חובלים הכל לפי הצורך ובא לרמז על הכהנים בני חשמונאי שמשלו בבית השני שהיו בב' הנהגות מתחילה משלו ג' בני מתתיהו בן יוחנן כ"ג יהודה ויהונתן ושמעון ומעשיהם והנהגותם היה בנועם ביראת ה' וכשרון מעשים ואחריהם קמו בניהם וזרעם הם הרשיעו לעשות והיו מחבלים ומשחיתים את העם כמוזכר ביוסיפון

"חובלים" - כי היה מחבל ומשחית ומכאיב הרבה

"נועם" - כי היה נעים ולא הכאיב בהכאתו

"ואקח לי" - לקחתי לי לצורך הנהגתם שתי מקלות

"לכן עניי הצאן" - ר"ל חמלתי עליהם לרעותם בעבור כי היו הנכנעים והירודים שבכל הצאן

"וארעה" - סיפר הנביא שכן עשה כאשר צוהו ה' ורעה את הצאן העומדות להריגה בבית המטבחיים 

מצודת ציון

"לכן" - בעבור

"עניי" - ענין שפלות והכנעה

"מקלות" - מטות

"נועם" - מלשון נעימות ומתוק ואהוב

"חובלים" - מלשון חבלה והשחתה