מצודות על זכריה יא יז

<< | מצודות על זכריהפרק י"א • פסוק י"ז |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"זרועו יבוש תיבש" - ר"ל כחו תחלש

"כהה תכהה" - ר"ל לא יראה הדבר שהוא מצפה לה והוא כפל ענין במ"ש

"ועל עין ימינו" - ר"ל ומה שהיה מסתכל ומביט ומצפה לשוב למלכותו הנה החרב יבוא על התוחלת ההיא כי תכרת ואין לה

"חרב על זרועו" - חרב יבוא על זרועו ר"ל כוחו ישבר ויוכרת

"הוי רעי האליל" - אוי לך אתה רועה מבלי מועיל העוזב את הצאן והולך לו ועל אגריפס המלך יאמר האחרון ממלכות בית הורדוס שעזב את עמו והתחבר עם מחריבי המקדש כמ"ש ביוסיפון 

מצודת ציון

"הוי" - כמו אוי

"רועי" - כמו רועה בה"א

"האליל" - ענין דבר שאין בו תועלת כמו רופאי אליל (איוב יג)

"עוזבי" - היו"ד יתירה

"זרועו" - ענין חוזק כי הוא נתון בזרוע

"יבוש תיבש" - מלשון יבשות

"כהה תכהה" - ענין עכירות ושחרות כמו כהה הנגע (ויקרא יג)