מצודות על הושע יב ח

<< מצודות על הושע • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"כנען" - ר"ל אבל אתם כסוחר הרמאי אשר בידו מאזני מרמה ואוהב לעשוק את הבריות ואינך חפץ בחסד ובמשפט

מצודת ציון

"כנען" - תגר וסוחר וכן וחגור נתנה לכנעני (משלי לא)

"מאזני" - מלשון מאזני משקל