מצודות על הושע יב א

<< | מצודות על הושעפרק י"ב • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ועם קדושים" - עם אלהים קדושים הוא הנאמן לקיים מאמרו

"ויהודה" - אבל יהודה עדיין הוא מושל עם האל ר"ל מכריח את העם ללכת עם האל בדרכי התורה

"ובמרמה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"סבבוני בכחש אפרים" - הנה מלכות אפרים סבבו אותי כאלו שבים אלי אבל יכחשו בי כי לבם בל עמם 

מצודת ציון

"רד" - ענין ממשלה כמו רדה בקרב אויביך (תהלים ק"י)