מצודות על דניאל יב יג

<< מצודות על דניאל • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"לך לקץ" - ר"ל בעת ימלאו ימיך תלך לבית עולמך אשר הוא קץ לכל בשר ושם תנוח עם הצדיקים ותעמוד בתחיה לקחת גורלך הניתן לחלקך אחר התחיה ואמר בלשון בני אדם החולקים ע"פ גורל

"לקץ הימין" - ר"ל העמידה בתחיה ולקיחת הגורל תהיה בסוף הימים

מצודת ציון

"הימין" - כמו הימים במ"ם