מ"ג דניאל יב יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַתָּה לֵךְ לַקֵּץ וְתָנוּחַ וְתַעֲמֹד לְגֹרָלְךָ לְקֵץ הַיָּמִין.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַתָּ֖ה לֵ֣ךְ לַקֵּ֑ץ וְתָנ֛וּחַ וְתַעֲמֹ֥ד לְגֹרָלְךָ֖ לְקֵ֥ץ הַיָּמִֽין׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך לקץ" - תפטר לבית עולמך

"לגורלך" - לקבל חלקך עם הצדיקים

"לקץ הימין" - כמו באחרית הימים ואין לפרש הימין לשון יד הימנית שהרי הוא מנוי במסורת הגדולה בשיטת תיבות המיוחדין בנו"ן זקופה בסוף תיבה המשמשת במקום מ"ם ולית דכותיהון כגון ועליה יכרעון אחרין (איוב לא) יקום ולא יאמין בחיין (שם כד) קח לך חטין (יחזקאל ד) יחרדון איין (שם כו) למחות מלכין (משלי לא) לקץ הימין (כאן) (וע' רש"י פסחים נו ד"ה לקץ הימין וע' רש"י סנהדרין צ"ב ד"ה לך לקץ וכו' וקצת צ"ע)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לך לקץ" - ר"ל בעת ימלאו ימיך תלך לבית עולמך אשר הוא קץ לכל בשר ושם תנוח עם הצדיקים ותעמוד בתחיה לקחת גורלך הניתן לחלקך אחר התחיה ואמר בלשון בני אדם החולקים ע"פ גורל

"לקץ הימין" - ר"ל העמידה בתחיה ולקיחת הגורל תהיה בסוף הימים

מצודת ציון

"הימין" - כמו הימים במ"ם