מצודות על דניאל יב יב

<< מצודות על דניאל • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


 

מצודת דוד

"אשרי המחכה" - אשרי למי שמחכה לה ויגיע אליה וחוזר ומפרש התקוה בהגעה יהיה לימים אלף וגו' וגם זה לא ידענו כמוהו ואם דניאל אמר שמעתי ולא אבין והמלאך השיבו סתומים וחתומים הדברים ואיך א"כ נדעם אנחנו  

מצודת ציון

"המחכה" - ענין תקוה כמו יעשה למחכה לו (ישעיהו סד)