מצודות על דניאל יא מ

<< מצודות על דניאל • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • 


מצודת דוד

"ובעת קץ" - בעת בוא קץ וסוף ימי הגולה

"יתנגח עמו וגו'" - מלך הנגב ילחם עם רומא כאלו ינגח בקרן

"וישתער עליו" - ומלך הצפון הוא רומא גם הוא למולו ילחם בו כמו רוח סערה ר"ל בחוזק ובגבורה

"ובאניות רבות" - ובהם אנשי מלחמה

"ובא" - מלך הצפון יבוא בארצות מלך הנגב וישטוף אנשיהם ויעבור משם

מצודת ציון

"יתנגח" - ענין הכאה ודחיפה

"וישתער" - כמו ויסתער בסמ"ך והוא מלשון רוח סערה