מצודות על דניאל יא לז

<< מצודות על דניאל • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • 


מצודת דוד

"ועל אלהי וגו'" - לא יתן לב להתבונן לעבוד את אלהי אבותיו אשר עבדו מאז לכוכב צדק

"ועל חמדת נשים" - ר"ל לא יבין על מעלת ישראל הנקראת היפה בנשים (שיר השירים ה)

"ועל כל אלוה לא יבין" - לא יתבונן לכבד שום אלוה ואף את האלוה האמיתי וכאומר אם על האלוה האמיתי לא יבין איך א"כ יבין על מעלת עמו ישראל

"על כל" - על כולם יתגאה