מצודות על דניאל יא יז

<< מצודות על דניאל • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • 


מצודת דוד

"וישם פניו" - מלך הצפון והוא אטניוכס ישים מחשבתו לבוא בארץ ישראל בחוזק עם רב מכל אנשי מלכותו

"וישרים עמו" - ומעם ישרים הם ישראל מקצת מהם יהיו בעזרתו והם רשעי ישראל אשר התחברו עמו

"ועשה" - יעשה בארץ ישראל בחוזק עם כחפצו

"ובת הנשים" - היא עדת ישראל הנקראה היפה בנשים (שיר השירים ה)

"יתן לו" - ימסור למי שאסר את המלחמה והוא פוליפוס שר הצבא לו ימסור את עדת ישראל להשחיתה ולגזור עליהם גזירות

"ולא תעמוד" - אבל גזרת הרעה ההיא לא תעמוד ולא תהיה לו עדת ישראל לעבדים וכאשר יאמר למטה

מצודת ציון

"בתוקף" - בחוזק כמו מעשה תקפו (אסתר י)