מצודות על דניאל יא ז

<< מצודות על דניאל • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • 


מצודת דוד

"ועמד" - ואח"ז יעמוד מן ענף הבא משרשיה על כנו של אביה ר"ל אחד מבני בת מלך הנגב ישב על כסא המלכות של אביה

"אל החיל" - של מלך הצפון

"במעוז" - בערי המבצר

"ועשה בהם" - כחפצו

"והחזיק" - יחזיק ויאחז בהם ויכבשם

מצודת ציון

"מנצר" - ענין ענף כמו ונצר משרשיו יפרה (ישעיהו יא)

"כנו" - מלשון כן ובסיס

"והחזיק" - ענין אחיזה כמו והחזיק בה האיש (דברים כב)