מצודות על דברי הימים ב יט ט

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יט >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"עליהם" - על שופטי ירושלים

"כה תעשון ביראת וגו'" - כן תעשו את דבר המשפט עשו אותה ביראת ה' וגו'