מצודות על דברי הימים ב יט יא

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יט
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"אמריהו" - יתכן שהוא עזריה הנזכר (בדברי הימים א ה') ועיין בסוף מלכים בחשבון הדורות

"הראש עליכם" - אשר הוא הראש עליכם הוא יהיה לכל דבר ה' וכל דבר הקשה מכם תביאו אליו

"לכל דבר המלך" - את פיו תשאלו בכל דבר הנוגע בחק המלוכה

"לפניכם" - מזומנים לפניכם לכל אשר תצום להכריח את העם על המשפט

"עם הטוב" - עם העושה הטוב והישר בעיני ה'

מצודת ציון

"ושוטרים" - הם הרודים ונוגשים לקיים דברי השופטים