מצודות על דברי הימים ב יט ד

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יט
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"וישב יהושפט בירושלים" - ר"ל נמנע מעתה לבוא לבית אחאב

"וישב ויצא" - ר"ל הלך פעם בפעם בין העם